HOTLINE: (08) 38 12 17 19
chữ ký số giá rẻ
Tư vấn đăng ký chữ ký số:
090 23 24 838 - 0888 039 123
Hotline CSKH: 08 38 12 17 19

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

 

Đó là yêu cầu được đặt ra tại Chỉ thị số 03/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng ngày 20/5/2014.
Chỉ thị nêu rõ, trong những năm qua, thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020, Bộ Tài chính đã triển khai nhiều giải pháp quan trọng về cải cách, hiện đại hóa hệ thống thuế như: Từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về thuế; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung; Duy trì hoạt động đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp qua đó trao đổi tháo gỡ các khó khăn vướng mắc; Đơn giản hóa thủ tục hành chính về đăng ký thuế, kê khai nộp thuế; Xây dựng và triển khai rộng rãi các dịch vụ thuế điện tử,... nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc chấp hành chính sách pháp luật về thuế. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn phát sinh một số hạn chế, tồn tại từ phía cơ quan, cán bộ công chức thuế làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân.
Để tăng cường kỷ cương kỷ luật trong công tác quản lý thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng cơ quan Thuế các cấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật thuế
Tổng cục Thuế tiến hành ngay việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, bố trí vào chương trình kế hoạch việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật. Trước mắt, khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành về thuế TNDN theo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính đã được phê duyệt.
Đồng thời, phải tổ chức nắm bắt tình hình tổng kết đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn, vừa tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, vừa có cơ sở pháp lý để thực hiện.

QC1 : chữ ký số giá rẻ nhất với đủ loại bảng giá chiết khấu cao

Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện một số quy trình nghiệp vụ quan trọng, liên quan trực tiếp đến người nộp thuế
Các cơ quan Thuế cần nghiên cứu, xây dựng bản mô tả công việc cho từng vị trí, trách nhiệm của công chức thuế trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ kinh doanh; Trên cơ sở đó, dự thảo trình Bộ Tài chính ban hành chế độ trách nhiệm công vụ đối với công chức thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, tổ chức (Hoàn thành trước 31/12/2014) và hộ, cá nhân kinh doanh (Hoàn thành trước 30/9/2014)
Bên cạnh đó, các đơn vị cần xây dựng quy trình công khai thông tin của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế (Hoàn thành trước 30/6/2014); Sửa đổi và ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán (Hoàn thành trước 30/8/2014); Quy trình quản lý thuế đối với cá nhân có nhà cho thuê (Hoàn thành trước 30/7/2014);
Các đơn vị thuế xây dựng và ban hành Quy trình bán hóa đơn, cấp hóa đơn lẻ của cơ quan thuế cho doanh nghiệp, tổ chức và hộ, cá nhân có nhà cho thuê. Hoàn thành trước 30/8/2014
Ngoài ra, các đơn vị nghiên cứu, triển khai kết nối mạng giữa cơ quan Thuế với cơ quan Tài nguyên môi trường để chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý đất đai trên địa bàn (Thực hiện thí điểm trước tại các địa phương trọng điểm như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Nẵng, Hải Phòng); Nghiên cứu ứng dụng kê khai thuế qua mạng với lĩnh vực này (thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ đối với chuyển nhượng nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, hộ, cá nhân có nhà cho thuê). Thời hạn hoàn thành trước 31/12/2014.

QC2 : Xem bảng giá chữ ký số Viettel-CA giá rẻ nhất tại HCM

Các đơn vị Thuế tổng kết tình hình, trên cơ sở đó nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình kiểm tra nội bộ hệ thống thuế; Quy chế, quy trình tiếp công dân; quy chế, quy trình tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại; Quy chế, quy trình nhận và giải quyết đơn tố cáo; Xây dựng sổ tay nghiệp vụ về công tác kiểm tra nội bộ công tác thuế. Hoàn thành trước 30/9/2014.
Tăng cường công tác xây dựng Đề án quản trị công việc đối với các Cục, Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế: Về nguyên tắc, quản trị công việc cần đảm bảo tính tập trung, thống nhất, chủ động cập nhật, đầy đủ, chính xác. Trong đó, cần nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin quản trị, chế độ báo cáo tự động, chế độ nhắc nhở cảnh báo, chế độ giải quyết đối với những công việc còn tồn tại và quản trị hồ sơ theo nội dung công việc. Hoàn thành trước 30/9/2014.
Đối với việc xây dựng Đề án quản trị công việc của hệ thống thuế, về nguyên tắc phải đảm bảo tập trung, thống nhất, tự động cập nhật, đầy đủ, chính xác. Trong đó, phải làm rõ được kết quả thực hiện, số tồn nợ của một số công việc: giải quyết vướng mắc phát sinh; giải quyết các hồ sơ khiếu nại; giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế; số tờ khai doanh nghiệp nộp trong kỳ so với số doanh nghiệp đăng ký cấp mã số thuế đang hoạt động. Thực hiện chế độ công khai trên trang tin điện tử Tổng cục Thuế số lượng và nội dung những văn bản đề nghị hướng dẫn giải quyết của người nộp thuế; nội dung các văn bản trả lời của cơ quan thuế các cấp. Đồng thời, phải đảm bảo xây dựng các chế độ báo cáo tự động, chế độ nhắc nhở giải quyết và chế tài đối với những tồn tại. Hoàn thành trước 31/12/2014
Đối với việc xây dựng Đề án đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế, trong đó xác định rõ đối tượng tham gia đánh giá; thời gian, chu kỳ thực hiện đánh giá; các tiêu chí đánh giá phải đảm bảo được khả năng lượng hóa về tính đầy đủ, minh bạch, phù hợp của chính sách; về năng lực phục vụ của cán bộ công chức thuế; về mức độ đảm bảo cơ sở vật chất của cơ quan Thuế. Hoàn thành trước 30/9/2014.
Nội dung Chỉ thị cũng yêu cầu các đơn vị xây dựng và ban hành chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu của cơ quan thuế trên cơ sở các chỉ tiêu đánh giá hàng năm như: Chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thu NSNN; Chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn người nộp thuế khai thuế và tỷ lệ nợ đọng thuế so với số thuế thực thu hàng năm; Chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kế hoạch kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ với NSNN và kết quả kiểm tra nội bộ hàng năm; Chỉ tiêu thực hiện giải quyết khiếu nại, kết quả giải quyết các văn bản vướng mắc đề nghị xử lý của người nộp thuế; Chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị.
Đánh giá việc thực hiện chế độ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Thuế các cấp định kỳ hàng năm trước ngày 31/1 năm sau và thực hiện công bố công khai trên trang điện tử của Tổng cục Thuế cần phải hoàn thành trước 30/6/2014. Kết quả đánh giá này là cơ sở để phục vụ việc xem xét khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng, quy hoạch và bổ nhiệm lãnh đạo các cấp trong hệ thống Thuế. Đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức tại cơ quan thuế các cấp nhằm nâng cao nhận thức chính trị trong thực thi công vụ. Định kỳ hàng năm, kiểm tra, đánh giá cán bộ công chức trong thực thi công vụ theo quy định, kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nội ngành. Đề cao trách nhiệm phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc đi đôi với cải cách hành chính.
mof
 
Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính: Lầu 1 Tòa nhà Rosana, 60 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh
Chi nhánh : Số 14, Phạm Quý Thích, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Tel: 08 38 12 17 19 - 090 23 24 838
Email: info@123corp.vn

Chi nhánh Hà Nội
Chi nhánh : Tòa nhà B6A Khu Đô Thị Nam Trung Yên, P.Yên Hoa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline : 090 23 24 838 - 0945 518 538
Email : chukyso.123corp@gmail.com
Một sản phẩm của Thiết kế web bán hàng 123Corp
GPĐKKD số: 0313132477. Cấp lần 1: 09/02/2015. Thay đổi: 20/05/2015. Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí Minh